< Al het Generation R nieuws

< Terug naar de vorige pagina

Licht gehoorverlies en schoolprestaties

17/12/2019


Eerder Generation R onderzoek toonde aan dat één op de zeven kinderen tussen de 9 en 11 jaar aan gehoorverlies lijdt. Vroege gehoorschade is vaak onomkeerbaar en kan zich blijven opstapelen. Carlijn le Clerq onderzocht nu de relatie tussen licht gehoorverlies en gedragsproblemen en schoolprestaties. Uit het onderzoek komt naar voren dat kinderen met een licht gehoorverlies vaker gedragsproblemen hebben en minder goede scores op de cito eindtoets halen, in vergelijking met kinderen die wel goed horen. Klik hier voor het persbericht van het Erasmus MC, hier voor het artikel in de Amazing Erasmus MC, hier voor het artikel in het AD, en hier voor het artikel dat is gepubliceerd.

Deel dit bericht:

< Al het Generation R nieuws