< Al het Generation R nieuws

< Terug naar de vorige pagina

Psychotische ervaringen kind en schoolprestaties

06/07/2020


Psychotische ervaringen, zoals hallucinaties en wanen, komen vaak voor in de kindertijd. Ongeveer 1 op de 6 kinderen geeft aan weleens stemmen te horen of dingen te zien die er niet zijn. Lisa Steenkamp onderzocht de relatie tussen psychotische ervaringen en schoolprestaties. Ze vond dat 10-jarigen met psychotische ervaringen lagere schoolprestaties hadden op 12-jarige leeftijd, in vergelijking met hun leeftijdgenoten zonder deze ervaringen. Van ruim 2,300 kinderen werden psychotische ervaringen beoordeeld aan de hand van zelfrapportages over hallucinaties op 10-jarige leeftijd. Met behulp van CITO-scores op de leeftijd van 12 jaar werden de schoolprestaties beoordeeld. Aandachtsproblemen zou een verklaring kunnen zijn voor deze relatie, maar verder onderzoek hierover is nog nodig. Klik hier om het artikel te lezen.

Deel dit bericht:

< Al het Generation R nieuws