Wat doet Generation R?

Generation R onderzoekt de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 opgroeiende kinderen in Rotterdam. Deze kinderen volgen we al vanaf de vroege zwangerschap en blijven we volgen tot hun jong volwassenheid. Centraal staat de vraag waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder. Door op verschillende manieren gegevens te verzamelen, kunnen we onderzoek doen naar de ontwikkeling en de groei van kinderen, naar het ontstaan van ziekten, gedragsproblemen en nog veel meer. Hiermee levert Generation R een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en de zorg voor alle kinderen en hun ouders in Nederland.

In de zomer van 2017 is Generation R met een nieuw onderzoek gestart: Generation R Next.

Gegevensverzameling

Generation R verzamelt gedetailleerde onderzoeksgegevens bij kinderen en hun ouders met de nieuwste methoden en technieken. Tijdens de zwangerschap zijn al veel metingen gedaan bij de ouders. Hiervoor hebben de moeders 3 keer tijdens de zwangerschap ons onderzoekscentrum bezocht.

In de eerste jaren na de geboorte is informatie verzameld door middel van huisbezoeken, vragenlijsten en consultatiebureau gegevens. Hierbij is gekeken naar de groei, het gedrag, de doorgemaakte ziekten en het zorggebruik van het kind. Bij een focus-groep van ongeveer 1200 kinderen is aanvullende informatie verzameld in het Generation R onderzoekscentrum.

Vanaf de leeftijd van 5 jaar worden alle kinderen samen met hun ouders elke 3 tot 4 jaar uitgenodigd voor onderzoeken op ons onderzoekscentrum. De dataverzameling bestaat in deze fases uit een aantal vragenlijsten en uitgebreide metingen in ons onderzoekscentrum bij zowel moeder als kind. Inmiddels zijn de oudste Generation R kinderen alweer 17 jaar of ouder en zijn we begonnen met de onderzoeksfase Focus op 17. Kijk hier voor meer informatie.

 

 

 

 

Uniek onderzoek

Generation R is een wereldwijd uniek onderzoek, omdat er al tijdens de zwangerschap zeer veel gegevens over de kinderen zijn verzameld. Ook is de samenstelling van de onderzoeksgroep erg bijzonder. Aan Generation R doen kinderen mee van vrijwel alle etnische groepen in Nederland. Steeds meer blijkt dat er grote verschillen bestaan in de groei, ontwikkeling en gezondheid tussen deze groepen. Het is niet bekend welke factoren van invloed zijn op deze verschillen, daarom onderzoeken wij deze. Uiteindelijk kunnen door middel van ons onderzoek strategieën ontwikkeld worden voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van alle kinderen in Nederland.