Generation R Next

Generation R Next onderzoekt de groei en ontwikkeling van een nieuwe generatie Rotterdamse kinderen. Generation R Next begint bij toekomstige ouders, het liefst al voor de zwangerschap. De kinderen worden in de baarmoeder en na de geboorte gevolgd. U krijgt advies over gezonde leefstijl en omgaan met stress volgens één van de twee methodes die we onderzoeken. Op deze manier willen we te weten komen wat het effect is van deze adviezen op de zwangerschap en de ontwikkeling van het kind.

Verder onderzoeken wij waarom zwangerschappen verschillend verlopen, waarom het ene kind zich anders ontwikkelt dan het andere en waarom sommige stellen gemakkelijker zwanger worden en andere moeilijker of zelfs helemaal niet.

Generation R Next - Optimaal Opgroeien wordt mede mogelijk gemaakt door de Bernard van Leer Foundation, Stichting Achmea Gezondheidszorg, Stichting Bevordering van Volkskracht, ZonMw en het Ministerie van VWS.