Samenwerking stad en academie

De samenwerking in de stad tussen de gemeente, de academie en de zorgverleners biedt een goede basis voor het uitvoeren van praktijk gestuurd onderzoek. De bevindingen vormen op hun beurt het fundament voor beleid. Rotterdam wil kinderen kansrijk, veilig en gezond laten opgroeien. Door de samenwerking kan de gemeente gebruik maken van de wetenschappelijke kennis en ervaring om het jeugdbeleid te verbeteren. Hierdoor kan de gemeente geïnformeerde beleidskeuzes maken en innovatief zijn.

De eerdere succesvolle samenwerking heeft o.a. al geleid tot het programma ‘Stevige Start’, waarin de gemeente de geboorte-uitkomsten en vroege ontwikkeling van kinderen wil verbeteren.