Generation R

Generation R onderzoekt de groei, ontwikkeling en gezondheid van opgroeiende kinderen in Rotterdam. Deze kinderen volgen we al vanaf de vroege zwangerschap en blijven we volgen tot hun jong volwassenheid. Generation R bestaat uit 2 cohorten: Generation R en Generation R Next. Centraal staat de vraag waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder. Door op verschillende manieren gegevens te verzamelen, kunnen we onderzoek doen naar de ontwikkeling en de groei van kinderen, naar het ontstaan van ziekten, gedragsproblemen en nog veel meer. Hiermee levert Generation R een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en de zorg voor alle kinderen en hun ouders in Nederland.

Generation R

Generation R is gestart in 2001. 10.000 reeds zwangere vrouwen werden gevraagd deel te nemen. Er zijn bijna 10.000 kinderen geboren, waarvan we sindsdien de groei en ontwikkeling volgen. Deze kinderen zijn nu ongeveer 17 jaar, en worden eens in de 4 jaar uitgenodigd om langs te komen voor een onderzoek.

Generation R Next

Generation R Next is van start gegaan medio 2017. Binnen deze groep willen we nog vroeger starten met het volgen: al vóór de zwangerschap. We nodigen vrouwen met een kinderwens uit en verrichten metingen. Daarna, wanneer ze zwanger raken zullen we bij 7, 9 en 11 weken al beginnen met het meten aan de baby. Bij 30 weken meten we de baby nogmaals op. We streven opnieuw naar een groep van 10.000 kinderen.

Altijd een stapje voor zijn

Door op verschillende manieren gegevens te verzamelen, kunnen we onderzoek doen naar de ontwikkeling en de groei van kinderen, naar het ontstaan van ziekten, gedragsproblemen en nog veel meer. Hiermee levert Generation R een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en de zorg voor alle kinderen en hun ouders in Nederland.