Generation R is een onderzoek van het Erasmus MC.

Binnen Generation R werken onderzoekers van vijf onderzoeksgroepen samen. Zij bestuderen de gegevens van onze deelnemers vanuit verschillende vakgebieden. Dit zijn:

  • Moeder & kind
  • Gedrag & cognitie
  • Astma & atopie
  • Ziekten op kinderleeftijd
  • Gezondheid & gezondheidszorg

Alle onderzoeksprojecten en meetmomenten worden inhoudelijk en op uitvoeringsniveau besproken door het management team. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de planning en uitvoering van het onderzoek ligt bij de directie. De bureau- en onderzoeksmedewerkers voeren bureauwerkzaamheden en de metingen op het onderzoekscentrum uit.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door promovendi. Zij volgen een onderzoekersopleiding aan the Netherlands Institute for Health Sciences (Nihes), de door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) erkende onderzoeksschool. Hiertoe behoren onder andere basisartsen, kinderartsen, psychiaters, psychologen, biologen, epidemiologen, audiologen, oogartsen, tandartsen en bewegingswetenschappers. Op deze manier leidt Generation R een nieuwe generatie onderzoekers op voor toekomstig jeugdgezondheidsonderzoek.