Informatie voor zorgverleners

Generation R Next: een nieuw Rotterdams onderzoek naar vrouwen met een kinderwens, hun eventuele zwangerschappen en hun kinderen.

Generation R Next zal in navolging van Generation R een nieuwe generatie Rotterdamse vrouwen en hun kinderen volgen vanaf het bestaan van een kinderwens, tot aan de volwassenheid van het kind. Generation R Next zal zich specifiek richten op nieuwe factoren en zorgstrategieën vóór of tijdens de vroege zwangerschap, die van invloed zijn op de gezondheid van 10.000 toekomstige Rotterdamse moeders en hun (ongeboren) kinderen. Generation R Next zal worden uitgevoerd door het Erasmus MC in samenwerking met de Gemeente Rotterdam en de echocentra in Rotterdam. Uiteraard zullen we hierbij samenwerken met zorgverleners betrokken bij zorg voor (aanstaande) moeders en hun (ongeboren) kind in Rotterdam. Een goede samenwerking met de 1ste, 2de en 3de lijns-geboortezorg is essentieel voor het welslagen van Generation R Next. We willen daarbij de belasting voor zorgverleners tot een minimum beperken.

Waarom Generation R Next?
Generation R (2001-heden) is een Rotterdams onderzoek naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van bijna 10.000 kinderen, gevolgd vanaf de foetale periode. Dankzij de unieke samenwerking tussen Rotterdamse verloskundige praktijken, consultatiebureaus, ziekenhuizen en overige zorgverleners, is binnen Generation R het belang van goede zorg voor moeder en kind en een gezonde start van het leven duidelijk geworden. Er wordt steeds meer bewijs voor gevonden dat de vroege zwangerschap, en zelfs de gezondheid van moeders vóór de zwangerschap, cruciaal is voor het beloop van de zwangerschap en de gezondheid van het kind. Daarom zal Generation R Next zich richten op gezondheid van vrouwen vóór en tijdens de zwangerschap. Bijzonder aan dit onderzoek zijn de metingen bij vrouwen vóór hun zwangerschap en uitgebreide embryonale, foetale en placentaire metingen (3D) bij 7, 9, 11 weken, en een extra echo bij 30 weken.

Voorbeelden van onderzoeksvragen

Generation R Next zal een uniek project zijn waarin verschillende vraagstellingen beantwoord kunnen worden. Het onderzoek richt zich onder andere op:

  • Gezondheid van vrouwen vóór de zwangerschap in relatie tot een succesvolle zwangerschap.
  • Risicofactoren voor miskramen.
  • Embryonale ontwikkeling in relatie tot groei en ontwikkeling van de foetus en het kind.
  • Vroege placentatie en risicofactoren voor zwangerschapscomplicaties.
  • Complicaties van ongezonde voeding en obesitas in de zwangerschap.

Uiteindelijk hopen we middels de antwoorden op deze en andere vragen, de zorg voor en gezondheid van de volgende generatie Rotterdammers te kunnen verbeteren.

Wie kan er mee doen aan Generation R Next?
Het onderzoek richt zich op vrouwen met een kinderwens woonachtig in postcodegebieden 3011 t/m 3099 (Noordoever en Rotterdam Zuid) en 3191 t/m 3196 (Hoogvliet, Pernis, Vondelingenplaat). Zowel vóór als tijdens de zwangerschap kunnen vrouwen deelnemen. Uiteraard worden hun partners ook uitgenodigd bij het onderzoek.

Vervolgstappen en start van de studie
We hopen in mei 2017 te starten met een pilot, waarna de studie geleidelijk zal worden uitgerold over Rotterdam.

Participeren
Alle ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en verloskundige praktijken in Rotterdam zullen worden benaderd en geïnformeerd over Generation R Next. Indien u als zorgverlener in Rotterdam werkzaam bent in postcodegebied 3011 t/m 3099 en/of 3191 t/m 3196, en u heeft vragen over participatie aan Generation R Next; neem dan contact op met
generationr@erasmusmc.nl