Samenwerking

Generation R wordt uitgevoerd door het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis, in samenwerking met de gemeente Rotterdam en GGD Rotterdam Rijnmond.

    Erasmus MC

        GGD Rotterdam - Rijnmond

Daarnaast zijn zorgverleners voor moeders en kinderen nauw betrokken bij het onderzoek. Hieronder vallen ziekenhuizen, verloskundigen, consultatiebureaus, huisartsen, apothekers en streeklaboratoria in Rotterdam. Maar er vindt ook samenwerking plaats met landelijke instellingen zoals het Nederlandse Centrum Jeugdgezondheid en ook met universitaire onderzoeksgroepen en zorgverleners voor moeder en kind. Door deze samenwerkingsverbanden kan er onderzoek worden gedaan naar relevante vraagstellingen en worden de bevindingen toegepast in de praktijk. Dankzij het enthousiasme van al deze zorgverleners en hun goede samenwerking met Generation R, is het onderzoek al ruim 10 jaar een succes.

www.havenziekenhuis.nl
www.ikazia.nl
www.maasstadziekenhuis.nl
www.oek.nl

www.franciscus.nl
www.star-mdc.nl
www.ncj.nl

Generation R is uitgegroeid tot een kenniscentrum voor de groei, ontwikkeling en gezondheid van kinderen in Nederland. De reeds verzamelde en nieuw te verzamelen gegevens staan ter beschikking van onderzoekers van verschillende universiteiten en overheidsinstellingen. Voor verschillende onderzoeksprojecten zijn samenwerkingsverbanden opgebouwd met onderzoeken in binnen- en buitenland.