Dataverzameling

We kunnen niet alle gegevens zelf verzamelen. Daarom willen wij soms meer informatie verzamelen om zo een compleet beeld te krijgen van de gezondheid, leefstijl en het welbevinden van u en uw kind. Hiervoor vragen we dan informatie op van bijvoorbeeld de huisarts, specialist, tandarts, jeugdzorg, apotheek, (jeugd)hulpinstellingen of gemeentelijke voorzieningen zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarnaast willen we ook medische gegevens opvragen over de zorg die verleend is door een verloskundige of gynaecoloog tijdens deze en eventuele eerdere zwangerschap(pen).

De Generation R gegevens zullen gekoppeld worden aan gegevens over bijvoorbeeld inkomen, opleiding en gezondheid die aanwezig zijn bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De informatie die wij bij deze instanties opvragen, helpt ons bij het beantwoorden van (toekomstige) onderzoeksvragen over bijvoorbeeld zorg en medicatiegebruik en groei en ontwikkeling van het kind. Wij doen dit alleen als u hiervoor toestemming geeft.

Overzicht CJG:
Datum contactmoment, Reden contactmoment, Aanmelding/verwijzing, (semi)Permanente aandoeningen, Apgar-score, Geboortegewicht, Geboortelengte, Geboorte-hoofdomtrek, Hielprik pasgeborene, Laagste gewicht, Pasgeborene stabiele factoren, Maternale kinkhoest, Aa.femorales, Lengte, Gewicht, Hoofdomtrek, Hart, Heupen, Testes, Van Wiechen, Doelgroep VVE, E-haken (Landolt C), Pneumococ, BMR, DKTPHIBHepB, DKTP-Booster, Men ACWY (Meningococ C vaccinatie), Overig contactmoment.

Verloskundigen/gynaecoloog:
Partusverslag.