Onderzoek

Verschillende onderzoeksgroepen zijn actief binnen het Centrum voor Zwangerschap & Kind. We richten ons op de oorzaken, risicofactoren en mechanismen die ten grondslag liggen aan ongunstige gezondheidsuitkomsten bij aanstaande ouders, zwangere vrouwen, en hun kinderen. Bovendien onderzoeken we welke preventiestrategieën kunnen bijdragen aan het vroegtijdig voorkomen van deze ongunstige uitkomsten. Hierbij kan gedacht worden aan: de leefwijze van (aanstaande) ouders; genetica; epigenetica; de vorming van geslachtscellen; bevruchting; de vorming van de placenta; en de ontwikkeling van het embryo, de foetus en het kind.

De onderzoeken richten zich op gezondheidsuitkomsten over de hele levenscyclus en spelen zich niet alleen af in het ziekenhuis, maar ook in de gezonde bevolking van Rotterdam. Daarbij wordt ook samengewerkt met onderzoeksgroepen over de hele wereld. Het onderzoek sluit aan bij de onderwerpen die in de patiëntenzorg spelen en bij de doelen van de publieke gezondheid.