Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over Generation R Next. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op!

Algemeen
1. Wie voert dit onderzoek uit?
2. Komen er kosten kijken bij deelname aan het onderzoek?
3. Wat gebeurt er als er iets gevonden wordt dat relevant kan zijn?
4. Wat zijn de voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek?
5. Waar vind ik meer informatie voor proefpersonen?
6. Wanneer mag ik mee doen?
7. Ik wil niet meedoen met alle onderdelen. Kan ik toch deelnemen aan het onderzoek?
8. Ik ga verhuizen naar buiten Rotterdam. Mag ik nog meedoen?

Afspraken
9. Hoe vaak kom ik op bezoek?
10. Wat moet ik meenemen naar het bezoek?
11. Als mijn partner meedoet met het onderzoek, moet hij of zij dan ieder bezoek mee?
12. Hoe lang duurt het onderzoek?
13. Ik ben nog niet zwanger. Waarom heeft een onderzoek tijdens mijn menstruatie de voorkeur?
14. Waar vindt het onderzoek plaats?
15. Ik ben verhinderd voor de afspraak. Wat nu?
16. Waarom nemen jullie navelstrengbloed af en hoe gaat dit in zijn werk?

Gegevensverwerking
17. Wat gebeurt er met de gegevens en het lichaamsmateriaal?

Communicatie
18. Kan ik op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het onderzoek?
19. Ik doe mee aan het onderzoek en ik ben zwanger geworden. Hoe meld ik dat aan Generation R Next?
20. Mijn contactgegevens zijn gewijzigd, hoe kan ik dit doorgeven?
21. Ik heb een andere vraag. Waar kan ik terecht?

Juridisch
22. Wie heeft dit onderzoek beoordeeld en goedgekeurd?
23. Hoe is het geregeld rondom privacy?
24. Kan ik meer uitleg krijgen bij het toestemmingsformulier dat ik moet invullen voor dit onderzoek?
25. Voor welke duur geef ik toestemming?

 

 

1. Wie voert dit onderzoek uit?
Generation R Next is een initiatief van het Erasmus MC in samenwerking met de Gemeente Rotterdam en de echocentra in Rotterdam. We zullen hierbij ook samenwerken met zorgverleners betrokken bij zorg voor (aanstaande) moeders en hun (ongeboren) kind in Rotterdam.

2. Komen er kosten kijken bij deelname aan het onderzoek?
Deelname aan het onderzoek is voor u kosteloos. Eventuele reiskosten kunnen wij helaas niet vergoeden.

3. Wat gebeurt er als er iets gevonden wordt dat relevant kan zijn?
De uitslagen van de metingen van uw lichaamsmaten, bloeddruk en de echo’s worden beoordeeld door een arts. Voor zover dat mogelijk is, bespreken wij direct deze uitslagen met u. Niet alle metingen die wij doen geven direct een uitslag of vertellen iets over uw gezondheid of de gezondheid van uw kind. Er kan ook sprake zijn van afwijkende resultaten die wij pas (veel) later tegenkomen, bijvoorbeeld als we het lichaamsmateriaal verwerken. Indien deze gezien worden en van belang zijn, worden ze aan u teruggekoppeld. Bevindingen die van invloed zijn op uw gezondheid of op de gezondheid van uw kind kunnen eventueel worden gemeld aan de huisarts, verloskundige en een andere specialist. Bevindingen die van invloed zijn op uw gezondheid, kunnen eventueel gemeld worden aan de huisarts, verloskundige of medisch specialist. Zij bepalen dan samen met u wat de eventuele verdere stappen zijn. Hiervoor geeft u toestemming. Meedoen aan Generation R Next betekent niet dat we alle mogelijke ziekten kunnen uitsluiten. Als u niet geïnformeerd wilt worden over deze bevindingen, dan kunt u niet meedoen aan dit onderzoek.

4. Wat zijn de voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek?
U levert een bijdrage aan onderzoek naar belangrijke gezondheidsproblemen in Nederland. Ook leert u iets over de groei van uw kind (in de baarmoeder) en uw eigen gezondheid (tijdens de zwangerschap). De metingen voeren wij uit in het Sophia Kinderziekenhuis en zijn niet schadelijk voor u of uw (toekomstige) kind. Bij de foto’s of de echometingen wordt geen röntgenstraling gebruikt. De bezoeken aan Generation R Next duren ongeveer 45-90 minuten per keer, afhankelijk van het bezoek waarvoor u/jullie zijn uitgenodigd. Daarnaast bent u ongeveer 20 tot 45 minuten bezig met het invullen van een vragenlijst.

5. Waar vind ik meer informatie voor proefpersonen?
De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen omschrijft de rechten van proefpersonen. Meer informatie hierover kunt u vinden in de brochure Medisch-wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoon en op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek.

6. Wanneer mag ik mee doen?
Deelnemen aan het Generation R Next onderzoek kan helaas niet meer, de inclusieperiode is verstreken.

7. Ik wil niet meedoen met alle onderdelen. Kan ik toch deelnemen aan het onderzoek?
Voor het onderzoek is het belangrijk dat u met zo veel mogelijk onderdelen meedoet. Mocht u niet met alle onderdelen mee willen doen, dan kunt u deze onderdelen overslaan.

8. Ik ga verhuizen naar buiten Rotterdam. Mag ik nog meedoen?
Wanneer uw kindje geboren is terwijl u in Rotterdam woonde, kunt u blijven meedoen met het onderzoek. Bent u voor die tijd verhuisd, dan kan dit helaas niet.

9. Hoe vaak kom ik op bezoek?
Dit ligt aan in welke fase van het onderzoek u instroomt. Wanneer u (nog) niet zwanger bent, nodigen wij u 1 keer per jaar uit voor een bezoek. Als u zwanger bent, komt u bij ons op bezoek bij 7, 9, 11-13 en 30 weken zwangerschap. Wordt u binnen een jaar zwanger, dan zijn dit daarmee maximaal 5 bezoeken. Na de zwangerschap kunnen we niet iedereen uitnodigen voor de bezoeken aan ons onderzoekscentrum. Wanneer we u willen uitnodigen, zullen we u benaderen wanneer uw kind ongeveer 1, 6 en 12 maanden oud is.

10. Wat moet ik meenemen naar het bezoek?
Vergeet voor het eerste bezoek aan Generation R Next niet het ondertekende toestemmingsformulier mee te brengen. Het toestemmingsformulier van uw kind moet voorafgaand aan uw afspraak door de gezaghebbend ouder(s) getekend zijn, anders kan de afspraak niet doorgaan. Het toestemmingsformulier ontvangt u per post voorafgaand aan het bezoek. Heeft u nog een ingevulde vragenlijst? Neemt u deze dan ook mee naar de afspraak.

11. Als mijn partner meedoet met het onderzoek, moet hij of zij dan ieder bezoek mee?
Bij uw partner doen we tijdens 2 bezoeken metingen. Het liefst onderzoeken we uw partner tijdens het eerste bezoek in de zwangerschap en tijdens het bezoek bij 30 weken zwangerschap. Uiteraard is uw partner ook bij de overige bezoeken van harte welkom om mee te komen!

12. Hoe lang duurt het onderzoek?
Een bezoek voorafgaand aan een zwangerschap, het eerste bezoek tijdens de zwangerschap en het bezoek bij 30 weken zwangerschap bestaan uit 2 onderdelen. Voor beide onderdelen nemen we een half uur de tijd, waardoor het bezoek ongeveer 60 minuten duurt. De overige bezoeken duren ongeveer 30 minuten. De bezoeken in het eerste levensjaar van uw kind duren ongeveer 1,5 uur.

13. Ik ben nog niet zwanger. Waarom heeft een onderzoek tijdens mijn menstruatie de voorkeur?
We proberen zoveel mogelijk echo’s in dezelfde periode van de cyclus te maken, daardoor zijn de metingen van verschillende deelnemers makkelijker met elkaar te vergelijken. Daarbij worden in veel andere onderzoeken ook tijdens deze periode metingen gedaan, waardoor we onze resultaten met andere studies kunnen vergelijken.

14. Waar vindt het onderzoek plaats?
In ons onderzoekscentrum in de centrale hal van het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis, ruimte SP–1473A.

15. Ik ben verhinderd voor de afspraak. Wat nu?
Het kan gebeuren dat u verhinderd bent ten tijde van een gemaakte afspraak. Wij vernemen dit graag van tevoren en vragen u tijdig contact met ons op te nemen via telefoonnummer 010 – 704 3405 of generationr@erasmusmc.nl. Wanneer u dit doet, kunnen wij kostbare tijd vrijhouden voor een andere deelnemer. Wij maken voor u dan graag een nieuwe afspraak.

16. Waarom nemen jullie navelstrengbloed af en hoe gaat dit in zijn werk?
Na de geboorte wordt uit de navelstreng bloed afgenomen. Ook willen wij een stukje van de moederkoek (placenta) opslaan voor later onderzoek. Uit navelstrengbloed kunnen de voedingsstatus, hormonale status en bijvoorbeeld immunologische factoren bepaald worden. Het voordeel van afname van bloed uit de navelstreng is dat het gaat om restmateriaal; u of uw kind ondervinden hier geen enkel nadeel van. Dit materiaal zou anders vernietigd worden. Uiteraard doen wij dit alleen als u dit goed vindt. U krijgt hiervoor bij het 30 weken bezoek een afnamepakketje van ons mee, dat u tijdens de bevalling aan degene kan overhandigen die u bij de bevalling begeleidt. Het maakt niet uit of dit thuis of in het ziekenhuis, bij de verloskundige of bij de gynaecoloog is. Hij of zij zal ná het doorknippen van de navelstreng aan de kant van de moederkoek een klein beetje bloed uit de navelstreng halen, en de verwerking/verzending verder verzorgen. U hoeft hier verder niets voor te doen, behalve het pakketje van tevoren in uw tas te stoppen.

17. Wat gebeurt er met de gegevens en het lichaamsmateriaal?
Voor dit onderzoek is het nodig dat er gegevens worden verzameld, bewaard en gebruikt. Ieder persoon die meedoet aan Generation R Next krijgt een code die op de gegevens en het lichaamsmateriaal komt te staan. Uw naam wordt weggelaten en alleen de code wordt gebruikt in het onderzoek. Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Uw identiteit blijft dus altijd geheim en wordt niet gebruikt bij de verwerking van de gegevens. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u of uw kind te herleiden.

18. Kan ik op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het onderzoek?
U kunt op de hoogte blijven door zich op te geven voor de digitale Generation R nieuwsbrief. U ontvangt deze nieuwsbrief maximaal 6 keer per jaar. Aanmelden kan via www.generationr.nl/nieuwsbrief.

19. Ik doe mee aan het onderzoek en ik ben zwanger geworden. Hoe meld ik dat aan Generation R Next?
Indien u al deelneemt aan ons onderzoek, kunt u ons bellen (010 704 3405) of mailen (generationr@erasmusmc.nl). Vermeldt u dan ook, indien bekend, de datum van de eerste dag van uw laatste menstruatie.

20. Mijn contactgegevens zijn gewijzigd, hoe kan ik dit doorgeven?
Dit kan via het contactformulier op onze website of door te mailen naar generationr@erasmusmc.nl. U kunt ook gebruik maken van de wijzigingskaart die u heeft ontvangen bij uw afspraakbevestiging.

21. Ik heb een andere vraag. Waar kan ik terecht?
Voor algemene informatie:
Secretariaat Generation R
Telefoonnummer: 010-7043405, e-mail: generationr@erasmusmc.nl

Onafhankelijke arts:
Wilt u met een onafhankelijke arts overleggen? Dr. R.C.J. de Jonge, kinderarts, is niet bij het onderzoek betrokken, maar weet er wel veel van en kan u een onafhankelijk advies geven.

Dr. R.C.J. de Jonge
Kinderarts-neonatoloog, fellow IC Kinderen
e-mail: r.c.j.dejonge@erasmusmc.nl
Telefoonnummer 010-7036272

Klachten:
Generation R staat open voor uw klachten. Als u ontevreden bent over het onderzoek, kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Bespreekt u uw klacht liever met iemand anders, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie van het Erasmus MC (010 – 703 31 98).

22. Wie heeft dit onderzoek beoordeeld en goedgekeurd?
Dit onderzoek is goedgekeurd door de Medisch-Ethische Toetsings Commissie Erasmus MC.

23. Hoe is mijn privacy gewaarborgd?
Uw gegevens en de gegevens van uw kind worden zeer zorgvuldig verzameld, verwerkt en opgeslagen. Identificerende gegevens, zoals de naam, worden vervangen door een code, zodat onderzoekers alleen deze code zien en de onderzoeksgegevens niet kunnen herleiden tot u of uw kind. Daarbij doen we bij het uitbrengen van de onderzoeksresultaten nooit uitspraken over individuele deelnemers, alleen over groepen personen.

24. Kan ik meer uitleg krijgen bij het toestemmingsformulier dat ik moet invullen voor dit onderzoek?
Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van uw gegevens.

U kunt hier de Informatiefolder downloaden over de bezoeken vóór en tijdens de zwangerschap. Tevens kunt u hier het toestemmingsformulier bekijken met per onderwerp waar u toestemming voor geeft een bijbehorende uitleg. De uitleg verschijnt wanneer u met uw muis over het onderdeel beweegt waar u uitleg over wilt. Afhankelijk van uw browser kan het noodzakelijk zijn het document eerst op te slaan en vanaf uw computer te openen om de tekst te zien verschijnen.

Download de Informatiefolder over de bezoeken in het eerste levensjaar van uw kind hier en de bijbehorende toestemmingsformulieren met uitleg hier. De uitleg verschijnt wanneer u met uw muis over het onderdeel beweegt waar u uitleg over wilt. Afhankelijk van uw browser kan het noodzakelijk zijn het document eerst op te slaan en vanaf uw computer te openen om de tekst te zien verschijnen.

25. Voor welke duur geef ik toestemming?
U geeft voor en tijdens de zwangerschap toestemming om tot 1 maand na de geboorte van uw kind mee te doen. Blijven jullie na de geboorte meedoen, dan zullen wij u opnieuw om toestemming vragen voor deelname aan het onderzoek in de eerste levensjaren. Daarnaast geeft u toestemming om de gecodeerde gegevens en het lichaamsmateriaal gedurende de looptijd van Generation R Next te bewaren en gebruiken, zowel in deze als de toekomstige onderzoeksrondes. Als Generation R Next stopt, worden de gegevens en het lichaamsmateriaal nog 30 jaar bewaard voor eventueel verder onderzoek. U kunt altijd en op elk moment besluiten te stoppen met deelname aan het onderzoek.